Communicatie is de kracht van engineering

Systems engineering is wat ons betreft de enige manier om de steeds strengere en complexe eisen voor techniek te ontleden, analyseren, en vervolgens op correcte manier toe te passen in projectontwerpen. Alleen door uitstekende communicatie met alle partijen (opdrachtgevers, leveranciers en projectleiders) lukt het om alle informatie over contracteisen, raakvlakken en verificatie te integreren in een digitale omgeving.

Om misverstanden te voorkomen en knelpunten snel op te sporen,
werken we op een gestructureerde wijze met een stappenplan. 

Omdat elke situatie en combinatie van opdrachtgevers, projectleiders en onderaannemers een andere dynamiek met zich meebrengt, weten we dat een enkele aanpak niet werkt. Dit stappenplan beperkt onze creativiteit zeker niet, maar laat ons juist snel en flexibel werken.

i

Bindende contracten omzetten naar eisen

f

Eisen verder SMART-formuleren (indien de interpretatie dat toelaat)

Eisen verder decomponeren voor een compleet abstract eisenpakket

Opstellen verificatieplan voor het totale proces (vanaf VO tot oplevering)

Opstellen ontwerpnota voorzien van eisenspecificaties en raakvlakken

k

Tekeningen en modellen uitwerken

n

Het uitvoeren van een verificatie om tot een verificatierapport te komen

Wanneer het verificatierapport is afgerond, kan het ontwerp definitief gesteld worden

Wilt u onze expertise testen?

 We hechten belang aan langetermijnrelaties met onze klanten en we weten dat een band gebaseerd is op vertrouwen. Graag versterken we dit vertrouwen, zeker met nieuwe relaties. Vraag daarom onze ‘pilot’ op basis van ‘no cure, no pay’ aan. We komen graag langs voor een intakegesprek en bespreken uw wensen.