Technisch tekenwerk voor bouwkunde

Bouwkundig technisch tekenwerk voor civiele techniek en bij renovaties e.d. is doorgaans veelomvattend en tijdrovend. Zowel in mogelijkheden als volumes voor nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. 

De juistheid van nauwkeurige details bevordert de samenwerking tussen alle partijen tijdens de bouw. In dat geval mag er geen ruimte voor interpretatie zijn. Van opdrachtgever tot onderaannemer, iedereen moet in één oogopslag de bouwkundige tekeningen op dezelfde manier kunnen interpreteren om misverstanden en bouwfouten te voorkomen.

Bent u in het stadium waarbij de vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente? Of wilt u als organisatie binnen architectuur of civiel ingenieur de haalbaarheid van een project onderzoeken? Elke fase stelt andere eisen aan een bouwkundige tekening. 

Bouwkundige tekeningen voor alle bouwfases

Bij Progress Engineering kunt u terecht voor bouwkundige tekeningen in alle fases:

  • Bestektekeningen
  • Voorlopige ontwerpen (VO)
  • Definitieve ontwerpen (DO)
  • Technische ontwerpen (TO)
  • Uitvoering ontwerpen (UO)
  • Werktekeningen
  • Revisietekeningen

We zijn niet gebonden aan lange trajecten die van A tot Z doorlopen worden. In elk gewenst stadium betrekt u ons in het project. Vanaf de start tijdens overleg met de projectleider, bij het omzetten van bestektekeningen naar werktekeningen of bij revisies die mogelijk veel tijd kosten of spoed vereisen.

De bulk aan bouwtechnisch tekenwerk of digitalisering van tekeningen binnen de woningbouw, utiliteit en infra verwerken onze tekenaars met de BIM werkmethodiek, Revit (3D), Clash control en AutoCAD (2D). Voordat de tekeningen (analoog of digitaal) ons kantoor verlaten, onderwerpen ervaren engineers ze aan een laatste inspectie. 

Kunnen we u helpen met vragen over bouwkundig technisch tekenwerk voor een specifieke situatie? Neem vandaag nog contact op voor meer informatie.