Engineering portfolio: van Noord Zuidlijn tot RIVM huisvesting

De mensen van Progress Engineering werkten mee aan diverse projecten, waaronder zelfstandige opdrachten en onderdelen van omvangrijke aanbestedingen. Onderstaande referenties geven u een impressie van de mogelijkheden die we bieden en onze ervaring. 

Noord Zuidlijn Amsterdam

De Noord Zuidlijn in Amsterdam (eigenlijke naam: metrolijn 52) was vooral door maatschappelijke weerstand in de jaren 70 en budgetoverschrijding omstreden. De in juli 2018 geopende lijn heeft een totale lengte van 9,7 kilometer, waarvan 7,1 kilometer ondergronds. De geboorde, gegraven en afgezonken tunnels lopen grotendeels parallel aan de bovenliggende straten om de bebouwing zo min mogelijk te belasten.

Progress Engineering was betrokken bij onder andere de volgende installaties:

 • Diverse elektrotechnische installaties
 • Datanetwerken
 • Centrale besturingsinstallatie
 • Toegangscontrole
 • Camerabeveiliging
 • Branddetectie- en meldsysteem
 • Omroep- en ontruimingsinstallatie (Type A)
 • Indoor special coverage location (SCL) met C2000

Huisvesting RIVM 

In september 2017 startte de bouw voor de nieuwe huisvesting van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het doel is een ontmoetingsplaats te creëren waar overheden, publiek en professionals informatie kunnen uitwisselen over de gezondheid van de mens en het milieu.

Progress Engineering is onderdeel van het ontwerpteam dat zorg draagt voor onder andere:

 • 10kV en 0,4kV installatie
 • Data en communicatie installatie en automatisering
 • Kanalisatie
 • Verlichtingsinstallatie
 • Security en safety installatie
 • Meet- en regelinstallatie
 • Integraliteit en raakvlakken

Renovatie en nieuwbouw bruggen en aanpassing sluis

Om de Schinkelbruggen en Nieuwe Meersluis in Amsterdam toekomstproof te maken, is nieuwbouw en renovatie nodig. Daarbij mag verkeer over land en water zo min mogelijk hinder ondervinden. Voor dit lopende project is daarom een transitieontwerp gemaakt van de bestaande situatie naar een tijdelijke situatie. Vervolgens kan de aannemer met het definitief ontwerp aan de slag.

Voor dit project heeft Progress Engineering de ontwerpen van de volgende installaties aangepast:

 • Besturingsinstallatie van de bruggen en interactie met de sluis
 • Elektrotechnische installaties
 • Omroep- en intercominstallaties alsmede de communicatie bediening
 • Zichtsystemen
 • Verkeerssein-installaties voor landverkeer en scheepvaart

Wilt u meer details weten over onze ervaring als engineers of over onze expertise op het gebied van technisch tekenwerk? Neem vrijblijvend contact met ons op en stel uw vragen. We beantwoorden ze met plezier.